วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

การใช้โปรแกรม Photoshop cs3

--ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม


-Menu bar คือส่วนที่แสดงชื่อเมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม
-Toolbox คือส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือตกแต่งภาพ
-Tool options bar คือส่วนที่กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เลือกจาก Toolbox
-Palettes คือส่วนที่ใช้ตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้กับรูปภาพ
-Status bar คือส่วนที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้นงาน

--การใช้เครื่องมือต่าง ๆ
- Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า,วงกลม,แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือคอลัมน์
- Move Tool ให้ในส่วนที่เลือก หรือไว้เลื่อน Layer และ Guide ต่าง ๆ
- Lasso Tool จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ,Polygonal}Magnetic
- Brush Tool ใช้ในการวาดเส้น Brush ต่างๆ
- Clone Stame Tool ใช้ก็อปปี้รูปโดยอาศัยรูปภาพต้นฉบับ
- Pen Tool ใช้ในการลากเส้น Path ซึ่งสามารถดัดโค้งตามรูปภาพได้
- Zoom Tool ใช้ใจการขยายและย่อส่วนการแสดงภาพบนหน้าจอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น